استابلایزر خامه قنادی – TB900

استابلایزر TB900  ویژه خامه قنادی می باشد . با توجه به اینکه در ترکیب این استابلایزر ، امولسیفایرهای مناسبی وجود دارد در تولید خامه قنادی با چربی گیاهی یا چربی حیوانی و همچنین ترکیبی از چربی گیاهی – حیوانی بسیار خوب عمل می نماید و باعث ایجاد بافت مناسب در محصول می گردد . همچنین خامه تولید شده بعد از هوادهی در دمای محیط هم می تواند بافت خود را حفظ نماید .