استابلایزر خامه پاستوریزه و استریل ( TB 777) :

TB 777، استابلایزر خامه پاستوریزه و استریل می باشد. این محصول با توجه به شرایط تولید خامه  در ایران طراحی شده و به ایجاد یک بافت نرم و در عین حال منسجم و طبیعی در خامه کمک بسیار می نماید.  در ضمن این استابلایزر برای تولید خامه های کم چرب با چربی ۲۰ و ۲۵ درصد نیز مناسب می باشد.