استابلایزر ماست موسیر و همزده (T.B 400) :

استابلایزر مخصوص ماست های همزده و موسیر میباشد . این محصول با سلیقه مصرف کننده ایرانی و شرایط تولید ماست در ایران طراحی شده است. T.B 400 باعث ایجاد یک بافت مناسب با قاشق خوری خوب می گردد.