استابلایزر دوغ غلیظ (TB 222 B):

استابلایزر مخصوص دوغ است و جهت غلیظ کردن دوغ های تولیدی کاربرد دارد . این محصول برای شرایط تولید دوغ در ایران طراحی شده است.