CYD

استارتر ماست CYD

استارتر CYD دیتاکالزای ایتالیا مخصوص انواع ماست می باشد که باعث ایجاد بافت و عطر و طعم عالی در محصول می گردد و همچنین ماست های تولیدی با این استارتر در  صورت نگهداری در دمای محیط (خارج از یخچال ) دچار افزایش اسیدیته و ترشیدگی نخواهد شد.