CYDF

استارتر ماست CYDF

استارتر CYDF دیتاکالزای ایتالیا مخصوص انواع ماست می باشد که باعث ایجاد ویسکوزیته بالا و عطر و طعم عالی در محصول می گردد و همچنین ماست های تولیدی با این استارتر در  صورت نگهداری در دمای محیط (خارج از یخچال ) دچار افزایش اسیدیته و ترشیدگی نخواهد شد. این استارتر به تنهایی برای تولید انواع ماست (قالبی ، موسیر و همزده ) با ویسکوزیته بالا مناسب می باشد و همچنین بصورت ترکیبی با استارتر CYFL می تواند برای تولید انواع ماست با ویسکوزیته پایین و حالت قالبی با عطر و طعم عالی مورد استفاده قرار گیرد.