CYEX

 

استارتر ماست CYEX

استارتر CYEX دیتاکالزای ایتالیا مخصوص انواع ماست قالبی می باشد که باعث ایجاد بافت عالی و عطر و طعم خوب در محصول می گردد و همچنین ماست های تولیدی با این استارتر در  صورت نگهداری در دمای محیط (خارج از یخچال ) دچار افزایش اسیدیته و ترشیدگی نخواهد شد. این استارتر به تنهایی برای تولید ماست های قالبی ( SET )  بسیار مناسب می باشد .