استارتر پنیر پیتزا CST

استارتر پنیر پیتزا CST دیتا کالزای ایتالیا مخصوص انواع پنیرهای پیتزا می باشد که باعث ایجاد بافت عالی و عطر و طعم بهتر در محصول می گردد.