اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

نویسندگان این نسل از کتاب بر این باورند که زیست شناسان تمام موجودات زنده را به دو پادشاهی بزرگ تقسیم نموده اند:  پادشاهی حیوانات و پادشاهی گیاهان . این مسئله آسان است که هر چیزی که یک حیوان نیست پس یک گیاه می باشد و بنابراین تا به حال موجودات گوناگونی مانند باکتری، مخمر و قارچ ها در همان پادشاهی گیاهان طبقه بندی شده اند. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی مربوط به دیدن و شناختن میکروارگانیسم ها ، تحولی جدید در نحوه طبقه بندی و بررسی این موجودات به روی دانشمندان و زیست شناسان باز شد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید