بیوشیمی

Biochemistry

بیوشیمی شامل فرآیندهای شیمیایی است که در سیستم هایی تمام موجودات زنده و فرایندهای زندگی حاکم می باشد. آن را با ساختارها و توابع از مولکولهای زیستی می شناسند. در طول سال های اخیر، دانشمندان بسیاری در علوم زندگی ، بیوشیمی را برای توضیح فرایندهای زندگی از زراعت تا طب سرمشق خود قرار داده اند.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید