دفتر مرکزی

تبریز – ولیعصر – فلکه بزرگ – بازار شهر شب – طبقه اول – پلاک ۴۰

تلفن : ۳۳۳۰۵۰۲۳ – ۰۴۱  و  ۳۳۳۳۲۳۸۰ – ۰۴۱

نمابر : ۳۳۳۳۱۰۸۰ – ۰۴۱

دفتر تهران

تهران – کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج – خیابان امید – کوی هشتم شرقی – پلاک ۱۲

تلفن : ۴۴۹۰۷۱۱۲ – ۰۲۱   و  ۴۴۹۰۷۹۷۱ – ۰۲۱

نمابر :     ۴۴۹۰۳۷۸۳– ۰۲۱

مدیر بازرگانی : داود صالحی  ۹۸۹۱۴۴۰۳۱۶۸۷+

مدیر بازاریابی و فروش : امید صابر  ۹۸۹۱۴۹۰۸۶۹۷۶+

ایمیل :   sig_salehi@yahoo.com و  info@ngm-tb.com

برقراری ارتباط آنلاین