فرهنگ لغت مصور میکروبیولوژی

Illustrated_dictionary_of_microbiology

فرهنگ لغت مصور میکروبیولوژی

میکروبیولوژی مطالعه گسترده ای است در مورد میکروارگانیسم ها، که موجودات زنده میکروسکوپی تک سلولی و یا چند سلولی می باشد. بدین منظور در این زمینه تحقیقات گسترده و فعالی انجام گرفته است.
اگر چه میکروب ها برای اولین بار بیش از سیصد سال قبل مشاهده شده اند ، ولی زمینه میکروب شناسی را به جرات می توان گفت که نسبت به مراحل ابتدایی خود مربوط به رشته های بیولوژیکی های قدیمی تر مانند جانورشناسی و گیاه شناسی است.
این منحصر به فرد می باشد که این کتاب ، فرهنگ لغت مصور میکروب شناسی را در تمام زمینه های میکروب شناسی محض و کاربردی پوشش می دهد و آن هم در یک جلد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید