مدیریت آلرژی در صنایع غذایی

Allergen Management in the Food Industry

واکنش های آلرژیک غذایی به عنوان یک چالش رو به رشد در صنایع غذایی پدید آمده است.آمار بسیار قابل توجه است :   ۴ – ۸٪ از کودکان و  ۲ – ۴٪ از جمعیت بزرگسال به یک آلرژی غذایی مبتلا هستند. واکنش های آلرژیک به خصوص پر دردسر هستند چرا که در برخی از شرایط ناگوار، آنها باعث آنافیلاکسیز و حتی منجربه مرگ نیز شده اند .

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید