میکروبیولوژی مدرن مواد غذایی

میکروبیولوژی مدرن مواد غذایی

نسخه ششم میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، مانند نسخه قبلی، بر روی زیست شناسی عمومی میکروارگانیسم هایی که در غذاها یافت می شوند تمرکز کرده است .بنابراین، محتوای این نسخه از میکروبیولوژی برای استفاده از آن در دوره دوم یا پس از آن در یک برنامه آموزشی میکروبیولوژی، و یا به عنوان یک دوره میکروبیولوژی مواد غذایی اولیه در علم مواد غذایی و یا برنامه درسی تکنولوژی مواد غذایی مناسب می باشد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید