میکروبیولوژی پرسکات

میکروبیولوژی پروسکات

میکروبیولوژی نظم وانضباط فوق العاده گسترده ای از تخصص های متنوعی مانند : بیوشمی ، زیست شناسی مولکولی ، ژنتیک ، طبقه بندی ، باکتری های بیماری زا ، مواد غذایی و میکروبیولوژی صنعتی و محیط زیست را شامل می شود. میکروبیولوژیست بایستی با بسیاری از رشته های بیولوژیک و با تمام گروه های عمده میکروارگانیسم ها مانند ویروس ها ، باکتری ها ،قارچ ها ، جلبک ها و تک یاخته ها آشنا باشد.

پنجمین ویرایش کتاب میکروبیولوژی Lansing M.Prescott تمامی موضوعات میکروبیولوژی را در بر می گیرد.

 

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید