نوشته‌ها

فرهنگ لغت میکروبیولوژی

Encyclopedia_of_Microbiology

Encyclopedia_of_Microbiology

 

حتی کوچک ترین موجودات بر روی زمین نیز قدرت فوق العاده ای  در اکوسیستم دارند . زندگی گیاهان ، حیوانات، بندپایان ، بی مهرگان دریایی و موجودات  خاکی و موجودات اقیانوس ها  به یک جامعه متنوع از میکروارگانیسم ها بستگی دارد.  این موجودات میکروسکوپی در بدن و در هر سطح از محیط زیست ما زندگی می کنند.

فرهنگ لغت میکروبیولوژی به عنوان یک مرجع با ارزش در تاریخ میکروبیولوژی در نظر گرفته شده است .

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

بستنی خانگی Molly Moon

بستنی خانگی Molly Moon

بستنی خانگی Molly Moon

 

Molly Moon میگوید که ما خودمان را به عنوان یک کسب و کارسازگار با محیط زیست  متعهد می دانیم . این یک فلسفه است که همه چیز ما را تحت تاثیر قرار داده است . این که آیا ما در تولید یک بستنی با مغز گردوی جدید با میوه و آجیل های محلی و یا با استفاده از پاک کننده غیر سمی به عنوان تمیزکننده مغازه پس از یک روز پر مشغله، ما همواره از تاثیرآن بر محیط زیست، به صورت محلی و در سطح جهانی آگاه هستیم.

کتاب بستنی خانگی Molly Moon نحوه تولید بستنی به روش خانگی و سنتی را توضیح می دهد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

 

میکروبیولوژی

غذا،تخمیر و میکروارگانیسم ها

 

19

غذا،تخمیر و میکروارگانیسم ها

غذاهای تخمیر شده به عنوان آن دسته از مواد غذایی اتلاق می شوند که تحت تاثیر عمل میکرو ارگانیسم ها و یا آنزیم ها قرار گرفته اند ، به طوری که تغییرات بیوشیمیایی مطلوب باعث تغییرات قابل توجهی در مواد غذایی می شود. تخمیر یکی از بهترین راه ها برای نگه داری مواد غایی فاسد شدنی برای یک مدت طولانی می باشد. تخمیر باعث تغییرات مهمی در مواد غذایی می شود که برای بدن انسان ضرری ندارد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

جداسازی، خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی باکتریهای استارتر ماست

ISOLATION, PHENOTYPIC AND GENOTYPIC

کشت های باکتریایی مخصوصی که آنها را به عنوان استارتر می شناسیم ،برای تولید فرآورده های لبنی تخمیری استفاده می شوند.

ماست با همکاری دو باکتری که عبارتند از لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس از شیر ساخته می شود که آنها انعقاد شیر را بوسیله تخمیر اسید لاکتیکی و تولید سایر خواص مشخصه: مانند اسیدیته ، عطر و طعم و ثبات برعهده دارند .

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

بیوتکنولوژی باکتری های اسید لاکتیک

Biotechnology_of_Lactic_Acid_Bacteria

باکتری های اسید لاکتیک (LAB) میکروارگانیسم های گرید غذایی هستند که نقش مهمی را در تخمیر مواد خام حیوانی و گیاهی بر عهده دارند. توانایی این میکروارگانیسم ها به تخمیر کربوهیدرات ها و تا حدود کمی نیز پروتئین ها و چربی های موجود منجر به سنتز مواد مختلف دیگری از طیف گسترده ای از ترکیبات مانند اسیدهای آلی، پپتیدها، ترکیبات ضد میکروبی و معطر، و اگزو پلی ساکاریدهای دیگر می شود .ویتامین ها ، قند کم کالری و همچنین پپتیدهای زیست فعال از محصولات دیگر باکتریهای اسید لاکتیک (LAB ) می باشند.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.