نوشته‌ها

فرهنگ لغت میکروبیولوژی

Encyclopedia_of_Microbiology

Encyclopedia_of_Microbiology

 

حتی کوچک ترین موجودات بر روی زمین نیز قدرت فوق العاده ای  در اکوسیستم دارند . زندگی گیاهان ، حیوانات، بندپایان ، بی مهرگان دریایی و موجودات  خاکی و موجودات اقیانوس ها  به یک جامعه متنوع از میکروارگانیسم ها بستگی دارد.  این موجودات میکروسکوپی در بدن و در هر سطح از محیط زیست ما زندگی می کنند.

فرهنگ لغت میکروبیولوژی به عنوان یک مرجع با ارزش در تاریخ میکروبیولوژی در نظر گرفته شده است .

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

قارچ ها و جلبک ها

Fungi,Algae and Protists

برای دانشمندان شناسایی تفاوت بین یک گاو و مارمولک، یا خرچنگ و یک فیل بسیار آسان می باشد .  با این حال ، زیست شناسان و رده بندان یک مشکل بزرگ در طبقه بندی قارچها، تک یاخته ای ها و جلبک ها پیش رو دارند . اگر چه این موجودات زنده برای میلیون ها سال وجود داشته اند ، ولی دانشمندان دائما در مورد چگونگی طبقه بندی و جمع آوری  آنها با اکتشافات و سوالات جدیدی روبرو هستند .

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

نویسندگان این نسل از کتاب بر این باورند که زیست شناسان تمام موجودات زنده را به دو پادشاهی بزرگ تقسیم نموده اند:  پادشاهی حیوانات و پادشاهی گیاهان . این مسئله آسان است که هر چیزی که یک حیوان نیست پس یک گیاه می باشد و بنابراین تا به حال موجودات گوناگونی مانند باکتری، مخمر و قارچ ها در همان پادشاهی گیاهان طبقه بندی شده اند. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی مربوط به دیدن و شناختن میکروارگانیسم ها ، تحولی جدید در نحوه طبقه بندی و بررسی این موجودات به روی دانشمندان و زیست شناسان باز شد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.