نوشته‌ها

فرهنگ لغت میکروبیولوژی

Encyclopedia_of_Microbiology

Encyclopedia_of_Microbiology

 

حتی کوچک ترین موجودات بر روی زمین نیز قدرت فوق العاده ای  در اکوسیستم دارند . زندگی گیاهان ، حیوانات، بندپایان ، بی مهرگان دریایی و موجودات  خاکی و موجودات اقیانوس ها  به یک جامعه متنوع از میکروارگانیسم ها بستگی دارد.  این موجودات میکروسکوپی در بدن و در هر سطح از محیط زیست ما زندگی می کنند.

فرهنگ لغت میکروبیولوژی به عنوان یک مرجع با ارزش در تاریخ میکروبیولوژی در نظر گرفته شده است .

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

قارچ،بیولوژی و کاربردها

قارچ،بیولوژی و کاربردها

قارچ،بیولوژی و کاربردها

قارچ ها مشارکت های زیادی در زندگی ما انسان ها دارند که می توان به نقش مخمرها در تولید نوشیدنی های الکلی و نان اشاره نمود .

قارچ ها به طور مستقیم به شکل قارچ خوراکی و در ‘پنیر آبی’ برای ایجاد طعم ویژه و عطر  خوب مورد استفاده قرار می گیرند. قارچها کاربردهای زیادی در زندگی بشر ایفا می کنند و گاهی مضر نیست هستند که مطالعات زیادی در این زمینه ها انجام گرفته است .

 

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

نویسندگان این نسل از کتاب بر این باورند که زیست شناسان تمام موجودات زنده را به دو پادشاهی بزرگ تقسیم نموده اند:  پادشاهی حیوانات و پادشاهی گیاهان . این مسئله آسان است که هر چیزی که یک حیوان نیست پس یک گیاه می باشد و بنابراین تا به حال موجودات گوناگونی مانند باکتری، مخمر و قارچ ها در همان پادشاهی گیاهان طبقه بندی شده اند. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی مربوط به دیدن و شناختن میکروارگانیسم ها ، تحولی جدید در نحوه طبقه بندی و بررسی این موجودات به روی دانشمندان و زیست شناسان باز شد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.