نوشته‌ها

علوم و مهندسی مواد غذایی

علوم و مهندسی مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی (Food Materials Science and Engineering ) 

علم مواد یک رشته چند رشته ای است که دانش فیزیک ، شیمی و پردازش را ادغام می کند .  علم مواد شامل کنترل خواص مواد با تغییر ترکیب شیمیایی و ساختار است.

سردبیران امیدوارند که این کتاب اطلاعات جدیدی را که برای دانش آموزان و محققان علوم تحقیقاتی در زمینه علوم غذایی مفید است را پوشش دهد.

 

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.