مهاجرت شیمیایی و مواد درتماس با غذا

 Chemical migration and food contact

بسته بندی مفید است. این بسته بندی مواد غذایی یک نوع محافظت در برابر عوامل فساد می باشد که توسط عوامل خارجی مانند آفات، بو ، میکروارگانیسم ها، نور و اکسیژن انجام می گیرد. با این حال انتقال مواد شیمیایی از بسته بندی به غذا ممکن است تاثیرات منفی بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی داشته باشد.

جهت مشاهده مطالب ابتدا باید وارد سایت شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید